1.તંત્રીલેખ – અજયભાઈ શેઠ
2.મા સ્વામીનાં જીવનનાં અમૂલ્ય સૂર્યા – બીના શેઠ..
3.સંવાદશ્રેણી-ચિંતા-તણાવ-હતાશા ઃ આ સદીની એક ખતરનાક વ્યાધિ – શ્રી અજયભાઈ શેઠના માર્મિક સવાલો અને ડૉ
4.સંવાદશ્રેણી-ચિંતા-તણાવ-હતાશા – આ સદીની એક ખતરનાક વ્યાધિ – શ્રી અજયભાઈ શેઠના માર્મિક સવાલો અને ડૉ
5.પેટ ચોળીને ઊભું કરેલું શૂળ – પ.પૂ. રત્નસુંદરસૂરિ મ.સ.
6.સુખનું Address, રહેવું હંમેશા Fresh – પ.પૂ. પીજયુનિ મ.સા.
7.ગઈકાલ માટે ‘કાશ’ નહીં હોય, આવતીકાલ માટે ‘આશ’ નહીં હોય, તો જ આજે ‘હાશ’ હશે ! – પ.પૂ. નકામુનિ મ.સા.
8.गुलामी से आत्म गौरव की ओर… – पू. जे. पी. गुरुदेव
9.શું કરીએ તો માનસિક રોગોથી મુક્ત રહી શકાય? – પૂજ્ય સમન શ્રુતપ્રાગ્યાજી
10.જીવનમાં વ્યાધિ ન આપે સમાધિ – પ.પૂ. શ્રેયાંસી મહાસતીજ
11.Emotional health- Cause, Effect and Treatment – Sadhika Dr. Amrit Prajna
12.Depression and Solution – Sadhu Gyanananddas
13.चिंता में भी समता रहे तो यह आत्मचिंतन है – श्री सुज्ञान मोदी
14.ચિંતા, તણાવ, હતાશા આ સદીની એક ખતરનાક વ્યાધિ – પૂ.બા.બ્ર. હિનાજી મહાસતીજી
15.ચાલો, પાછા બાળક બનીએ – અજયભાઈ શેઠ.
16.चिंता तनाव अवसादः इस सदी की एक खतरनाक बीमारी – श्री कैलाश राज संघवी (जैन)
17.ચિંતાઃ રોજનું ટાઈમટેબલ કે ડાયરીમાં રાખેલી નોંધ ? – પદ્મશ્રી ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ
18.વાસ્તવિક – વૈચારિક – કાલ્પનિક ચિંતા – તળાવ – હતાશા – પ્રવીણ શા
19.चिंता, तनाव और अवसाद “अशान्तस्य कुतः सुखम् ” – सुरेश गर्ग
20.અફસોસ કા અફ્સોના – થોડા | ર બદલાવીએ – સેજલ શાહ
21.’तनाव अवसाद’ इस सदी की एक खतरनाक बीमारी – परमचन्द गाँधी
22.जीवन का शत्रु है तनाव – ओमप्रकाश टाक
23.ચિંતા અને તાણમુક્ત પ્રસન્ન જીવનનો માર્ગ – ગુણવંત બારવળીયા
24.what’s in the Heart of your Mind? – Tushma Kothari
25.जीवन की सरलता से मिटेगी चिंता – अव्यक्त
26.चिंता – तनाव अवसाद इस सदी की एक ख़तरनाक बीमारी – नीरज टंडन
27.Shades of Tomorrow – Karan Sheth
28.બદલાયેલી લાઈફ સ્ટાઈલ, વધેલાં પડકારો અને સ્પર્ધાઓ નોતરી છે હતાશા – સિંહાલાલ ગાલા
29.ચિંતા-તણાવ-હતાશા આ સદીની એક ખતરનાક વ્યાધિ – મણિલાલ ગાલા
30.ચિંતા – તણાવ – હતાશા આ સદીની એક ખતરનાક વ્યાધિ – રેખા વિરાણી
31.चिंता तनाव अवसाद इस सदी की एक खतरनाक बीमारी – विद्या भूषण अरोड़ा

Start typing and press Enter to search

X