1. તંત્રીલેખ – અજયભાઈ શેઠ
2. મા સ્વામીનાં જીવનનાં અમૂલ્ય સૂત્રો – બીના શેઠ
3. સંવાદશ્રેણીઃ મૈત્રી- પ્રેમ- અનુકંપા શ્રી અજયભાઈ શેઠના માર્મિક સવાલો અને પ.પૂ. શ્રી મોરારિબાપુના ગહન ઉત્તરો – અજયભાઈ શેઠ
4. The Pillars of Humanity – Sadhu Gyanananddas
5. જીવનને શું બનાવશો- Ground & Garden ? – પૂ. શ્રી ધીરજમુનિ મ.સા.
6. વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ – અજયભાઈ શેઠ
7. मैत्री यानी निर्वैरता, करूणा यानी अनुकंपा और प्रेम यानी भक्ति – सुज्ञान मोदी
8. Complex anger and management – Sadhika Dr. amrit prajna
9. માનવતાની મહેક- મૈત્રી, પ્રેમ અને અનુકંપા – પૂ. હિનાબાઈ મહાસતીજી
10. મૈત્રી- પ્રેમ- અનુકંપા એટલે સાચો માનવધર્મ – પૂ. શ્રેયાંસીજી મહાસતીજી
11. पृथ्वी के तीन रत्नः मैत्री, प्रेम, अनुकंपा – पू.जे.पी. गुरुदेव
12. જીવન એટલે મૈત્રીની મીઠાશ, પ્રેમની હળવાશ અને અનુકંપાનું આકાશ ! – કુમારપાળ દેસાઈ
13. ‘दिव्य प्रेम’- देह एवं मन से परे होता है – परमचन्द गाँधी
14. सत्य, प्रेम, करूणा और मैत्री की अविच्छिन्नता – अव्यक्त
15. પ્રેમની મૈત્રા વાયા અનુકંપા – શ્રમણ શ્રી શ્રુતપ્રજ્ઞજી
16. Spiritual Love – Gary Greenberg
17. મૈત્રી- પ્રેમ- અનુકંપા – ભાણદેવ
18. परोपकार और अनुकंपा – कैलाश राज सिंघवी (जैन)
19. मैत्री, प्रेम, अनुकंपा- पावन परम पवित्र – मोहन मंगलम
20. दिव्य जीवन का प्रवेशद्वार है प्रेम एवं करूणा – ओमप्रकाश टाक
21. વિશ્વવાત્સલ્ય અને વિશ્વમૈત્રીનો મૂલાધાર – ગુણવંત બરવાળિયા
22. Connecting with spirituality in daily life – Dada JP Vaswani
23. મૈત્રી- પ્રેમ- અનુકંપાનું સાંપ્રત સમયમાં મહત્ત્વ – હઠીસિંઘ ગાલા
24. विश्व शांति के मार्गदर्शक तत्व – अभय सिंघइ
25. Zoom call with the self – Karan sheth
26. मैत्री- प्रेम- अनुकंपा- मानव अस्तित्व का भविष्य इन्हीं में – विद्या भूषण अरोडा
27. અહિંસા સાથે પ્રેમ, દયા અને કરૂણા એટલે સાચો માનવધર્મ – મહેશ મહેતા
28. Love- Innocent and Pure – Tushma Kothari
29. प्रेम परमात्मा है, मैत्री उसका आभामंडल (आकाश) और अनुकंपा दिव्यप्रकाश (प्रसाद) – सुरेश गर्ग
30. શોધ અને પ્રાપ્તિ – સેજલ શાહ
31. ત્રિવેણી સંગમ – રેખા વિરાણી
32. Selfless love – Joseph Rodrigues
33. राम ही केवल प्रेम पियारा – सुजाता चौधरी

Start typing and press Enter to search

X