1. તંત્રીલેખ by અજયભાઈ શેઠ
 2. મા સ્વામીનાં જીવનનાં અમૂલ્ય સૂત્રો by બીના શેઠ
 3. સંવાદશ્રેણીઃ સાક્ષીભાવની શક્તિ શ્રી અજયભાઈ શેઠના માર્મિક સવાલો અને પરમ પૂજ્ય ધીરજમુનિ મહારાજ સાહેબના ગહન ઉત્તરો by અજયભાઈ શેઠ
 4. સાક્ષીભાવ શું છે અને તેની સાધના કેવી રીતે કરી શકાય ? by સમણ શ્રુતપ્રજ્ઞજી
 5. Equanimity by Sadhu Gyanananddas
 6. साक्षीभाव की शक्तिः प्रदान करे आसक्ति से मुक्ति by जे.पी.गुरूदेव
 7. સાક્ષીભાવની શક્તિ by બા.બ્ર. હિનાજી મહાસતીજી
 8. Paths to the Palace of Peace by Gary Greenberg
 9. જાગીને જોઉં તો જગત દીસે નહીં by પદ્મશ્રી કુમારપાળ દેસાઈ
 10. ખરેખર સ્વર્ગ- નર્ક શું છે ? by અજયભાઈ શેઠ
 11. साक्षीभाव, आत्मभाव और समदर्शिता by सुज्ञान मोदी
 12. Attainment of Peace: Equanimity by Sadhika Amrit Prajna
 13. विराट का वैभव है साक्षी भाव by ओमप्रकाश टाक
 14. साक्षीभाव की शक्तिः शांत स्वभाव, मन या चित्त की स्थिरता by कैलाश राज सिंघवी (जैन)
 15. The Traffic Signal by Karan Sheth
 16. સાક્ષીભાવઃ જાતને જાણવાનો રાજમાર્ગ by દીપક રાવલ
 17. आत्मीय शक्ति का प्रणेता- साक्षीभाव by पदम चन्द गाँधी
 18. આસક્તિ મુક્ત કર્મ by સેજલ શાહ
 19. साक्षीभाव यानी परमात्मा की निगाह में स्वयं को रखना by अव्यक्त
 20. The power of saksi-bhava (Witness- Consciousness) / sakshi-bhava ni sakti by Varsha shah
 21. The power of Equanimity by Hemali sanghavi
 22. साक्षी भाव… कैवल्य स्थिति है ! by सुरेश गर्ग
 23. The Power of Equanimity (saksi bhava) reflected in bhagavadgita by Reshma kamble
 24. દ્રષ્ટા (સાક્ષી) બનવું એ આંતરિક યાત્રાની શરૂઆત છે by મહેશ મહેતા
 25. સાક્ષીભાવઃ એટલે ધ્યાન બીજેથી હટાવીને પોતાના તરફ વાળવું by મહેન્દ્ર પુનાતર
 26. Buddhism and Equanimity by –
 27. साक्षीभावः एकै साधै सब सधै by मोहन मंगलम

Start typing and press Enter to search

X