1. અજયભાઈ શેઠ – તંત્રીલેખ (Ajaybhai Sheth – Tantri Lekh)
2. બીના શેઠ – મા સ્વામીનાં જીવનનાં (Beena Sheth – Ma Swami na Jivan ma)
3. અજયભાઈ શેઠ – સંવાદશ્રેણી – સાક્ષીભાવની શક્તિ (Ajaybhai Sheth – Savaad shreni saakshi bhavni shakti)
4. સખા શ્રુતપ્રજ્ઞજી – સાક્ષીભાવ (Sakha Shrutaprajnaji – Saakshi bhav)
5. Sadhu Gyanananddas – Equanimity
6. जे. पी. गुरुदेव – साक्षीभाव की शक्ति (J. P. Gurudev – Saakshi bhav ni shakti)
7. બા… હિનાજી મહાસતીજી – સાક્ષીભાવની શક્તિ (Ba… Hinaji Mahasatiji – Saakshi bhav ni shakti)
8. Gary Greenberg – Paths to the Palace of Peace
9. પદ્મશ્રી કુમારપાળ દેસાઈ – જાગીને જોઉં તો જગત (Padmashri Kumarpal Desai – Jaagine joi toh jagat)
10. અજયભાઈ શેઠ – ખરેખર સ્વર્ગ-નર્ક શું છે (Ajaybhai Sheth – Karekar swarg-narak su chhe)
11. सुज्ञान मोदी – साक्षीभाव, आत्मभाव और समदर्शिता (Sugyan Modi – Saakhi bhav, aatma bhav aur samdarshita )
12. Sadhika Amrit Prajna – Attainment of Peace – Equanimity
13. ओमप्रकाश टाक – विराट का वैभव (Omprakash Tak – Virat ka vaibhav)
14. कैलाश राज सिंघवी (जैन) – साक्षीभाव की शक्ति (Kailash Raj Singhvi Jain – Saakshi bhav ni shakti)
15. Karan Sheth – The Traffic Signal
16. દીપક રાવલ – સાક્ષીભાવ (Deepak Rawal – Saakshi bhav)
17. पदम चन्द गाँधी – आत्मीय शक्ति का प्रणेता (Padam Chand Gandhi – Aatmiya shakti ka praneta)
18. સેજલ શાહ – આસક્તિ મુક્ત કર્મ (Sejal Shah – Asakti mukta karma)
19. अव्यक्त – साक्षीभाव यानी परमात्मा (Avyakt – Saakshi bhav yaani paramatma)
20. Varsha Shah – The power of Saksi- bhava
21. Hemali Sanghavi – The Power of Equanimity
22. सुरेश गर्ग – साक्षी भाव…कैवल्य (Suresh Garg – Saakshi bhav Kaivaly)
23. Reshma Kamble – The power of Equanimity
24. મહેશ મહેતા – દૃષ્ટા (સાક્ષી) બનવુંએ (Mahesh Mehta – Drashta Saakshi banvu)
25. મહેન્દ્ર પુનાતર – સાક્ષીભાવ એટલે ધ્યાન (Mahendra Punatar – Saakshi bhav atle dhyan)
26. Buddhism and Equanimity
27. मोहन मंगलम – साक्षीभावः एकै साधै (Mohan Mangalam – Saakhi bhav Ek saathe)

Start typing and press Enter to search

X